ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο της Arch Windows Ξανθόπουλος  . Ευχόμαστε να σας είναι χρήσιμος.  Ωστόσο, πριν τον χρησιμοποιήσετε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης.  Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης σας δεσμεύουν νομικά.  Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Εκδότης αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι:

Arch Windows Ξανθόπουλος

Διακριτικός τίτλος: Arch Windows Ξανθόπουλος

6ο χλμ. Κομοτηνής – Παραδημής, 691 00, Κομοτηνή

Τηλέφωνο: (+30) 2531089400

Α.Φ.Μ. 109489830

Δ.Ο.Υ.: Κομοτηνής

Άρθρο 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Το παρόν υπόμνημα έχει ως σκοπό να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους η Arch Windows Ξανθόπουλος θέτει στη διάθεσή σας το διαδικτυακό τόπο και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε αυτόν το διαδικτυακό τόπο.  Κάθε σύνδεση στο διαδικτυακό τόπο υπόκειται στην τήρηση των όρων του παρόντος υπομνήματος, το οποίο η Arch Windows Ξανθόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή.  Η πρόσβαση και η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος νομικού υπομνήματος και τη συγκατάθεσή σας στις πρακτικές της Arch Windows Ξανθόπουλος στον τομέα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2 – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Η Arch Windows Ξανθόπουλος καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί προσβάσιμο το διαδικτυακό τόπο, χωρίς πάντως να είναι υποχρεωμένη να το επιτυγχάνει.  Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδίως τεχνικής ή νομικής φύσεως, η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο θα μπορεί να διακοπεί.  Η Arch Windows Ξανθόπουλος δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις διακοπές αυτές και τις συνέπειες που μπορεί να απορρέουν από αυτές για εσάς.  Δεσμεύεστε να μην έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο κατά τρόπο απατηλό και, ιδίως, σε διαδραστικές υπηρεσίες ή στο εμπορικό κομμάτι που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων υπηρεσιών

Άρθρο 3 – ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η χρήση του ιστότοπου αυτού συνιστά την εγγύησή σας προς την Arch Windows Ξανθόπουλος ότι δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για κανέναν παράνομο σκοπό ή για σκοπό που απαγορεύεται από τους όρους αυτούς, τις προϋποθέσεις, τις γνωστοποιήσεις, καθώς και ότι, μεταξύ άλλων, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε υλικά, εμπορικά σήματα και στοιχεία που φέρουν τα εμπορικά σήματα της Arch Windows Ξανθόπουλος χωρίς την πρότερη ρητή άδεια.  Επιπλέον, η χρήση του ιστότοπου συνιστά την αποδοχή σας ότι δεν θα παραβιάσετε, ούτε θα επιχειρήσετε να παραβιάσετε την ασφάλεια και τη φερεγγυότητα του ιστότοπου, ούτε, μεταξύ άλλων, θα επιχειρήσετε να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για τους χρήστες αυτού του ιστότοπου.  Δεν θα προβείτε στην απόπειρα να διερευνήσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπροσβλητότητα σε θέματα ασφαλείας του ιστότοπου, στην απόπειρα παρέμβασης στην υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο στους χρήστες (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της απόπειρας υποβολής ιών ή κατεστραμμένων δεδομένων στον ιστότοπο αυτό ή η συνεχής ανάρτηση επαναληπτικών υλικών στον ιστότοπο αυτόν), στην απόπειρα αποσυμπίλησης ή ανακατασκευής του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού ή οποιουδήποτε υπολογιστή που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο και στην αποστολή αυθαίρετων διαφημίσεων ή άλλων επικοινωνιών στους χρήστες του ιστότοπου.

Άρθρο 4 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εκτός αν δοθεί ειδική άδεια, το περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς, μη-εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η γνωστοποίηση της άδειας χρήσης αναφέρεται σε κάθε αντίγραφο που δημιουργείται για τους σκοπούς αυτούς.  Η ως άνω αναφερόμενη περιορισμένη χρήση δε συνιστά ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης κανενός περιεχομένου.  Τα περιεχόμενα (ιδίως αλλά όχι περιοριστικά, πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, δεδομένα, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, βίντεο, ηχητικά σήματα, καθώς και ο τύπος κάθε στοιχείου τέτοιου είδους και του ίδιου του διαδικτυακού αυτού τόπου) προστατεύονται από τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και/ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.  Τα περιεχόμενα ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα των οικείων εκδοτών τους, στην Arch Windows Ξανθόπουλος ή σε κάποιον τρίτο που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Arch Windows Ξανθόπουλος.

Άρθρο 5 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναπαράσταση, εκμετάλλευση, προσαρμογή, αλλοίωση, τροποποίηση, μετάφραση, διάδοση, εν όλω ή εν μέρει, των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου που ανήκουν στην Arch Windows Ξανθόπουλος ή σε κάποιον τρίτο που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Arch Windows Ξανθόπουλος, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν συμβαίνει, αυτό δεν επιτρέπεται για διαφορετική χρήση από και/ή τη μοναδική αντιγραφή η οποία θα προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση από τον αντιγραφέα όπως ορίζεται από αυτή του Άρθρου 3.  Η δημιουργία παράγωγων εργασιών από αυτό το περιεχόμενο, η μεταφορά ή πώληση εικόνων, γραφικών, αρχείων, προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών που αποκτώνται από τον ιστότοπο αυτόν δεν επιτρέπεται για διαφορετική χρήση από αυτή του Άρθρου 3, χωρίς την πρότερη ρητή γραπτή άδεια της Arch Windows Ξανθόπουλος

Η χρήση του ιστότοπου αυτού συνιστά την αποδοχή σας ότι δε θα «πλαισιώσετε» κανένα περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με ή σε διαφημιστικό, προωθητικό υλικό, πληροφορίες ή με κανένα άλλο περιεχόμενο χωρίς την πρότερη ρητή γραπτή άδεια της Arch Windows Ξανθόπουλος

Τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο υπόκεινται σε μετατροπή χωρίς προειδοποίηση και διατίθενται χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, και δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.  Τα περιεχόμενα προστατεύονται από το copyright © 2018 Arch Windows Ξανθόπουλος ή από το copyright των συνεργατών ή από το copyright κάποιου τρίτου που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Arch Windows Ξανθόπουλος.  Η αυθαίρετη χρήση του περιεχομένου συνιστά παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων νόμων και ενδέχεται να οδηγήσει στην απόδοση ευθυνών, ακόμα και ποινικών ευθυνών, κατά του προσώπου σας.

Άρθρο 6 – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα Arch Windows Ξανθόπουλος και Arch Windows και άλλα, είναι κατοχυρωμένα από την εταιρεία Arch Windows Ξανθόπουλος  Εκτός αν διατυπώνεται διαφορετικά, όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, λογότυπα και οτιδήποτε άλλο φέρει εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των λεκτικών σημάτων, λογότυπων και σχεδίων, της παρουσίασης των προϊόντων που συγκαταλέγονται στον ιστότοπο, καθώς και η εικόνα και η υφή του ίδιου του ιστότοπου, αποτελούν εμπορικό σήμα της Arch Windows Ξανθόπουλος.  Απαγορεύεται η χρήση των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων και οποιουδήποτε στοιχείου που φέρει εμπορικό σήμα χωρίς την πρότερη ρητή γραπτή άδεια της Arch Windows Ξανθόπουλος.  Η Arch Windows Ξανθόπουλος προστατεύει πλήρως την πνευματική της ιδιοκτησία.  Η αυθαίρετη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων, λογότυπων και οποιουδήποτε στοιχείου φέρει εμπορικό σήμα συνιστά παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων νόμων και ενδέχεται η απόδοση προσωπικών ευθυνών.

Άρθρο 7 – ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει ή δύναται να περιέχει δεσμούς προς ιστότοπους τρίτων για εκπαιδευτικούς σκοπούς περί κατασκευών αλουμινίου και με την προσφορά, μεταξύ άλλων, και εμπορευμάτων.  Οι δεσμοί αυτοί παρέχονται αποκλειστικά προς δική σας διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου δεσμού δε συνιστά την υποστήριξη της Arch Windows Ξανθόπουλος οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων ή των περιεχομένων αυτού.  Η Arch Windows Ξανθόπουλος δε φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα των δεσμών προς ιστότοπους τρίτων και δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται, είτε ρητά είτε σιωπηλά, το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητα των δεσμών προς ιστότοπους τρίτων. Η χρήση των δεσμών προς ιστότοπους τρίτων έγκειται στη δική σας αποκλειστική ευθύνη.

Άρθρο 8 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Προκειμένου να επικοινωνήσετε με την Arch Windows Ξανθόπουλος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προτείνονται στο διαδικτυακό τόπο.  Οι απαντήσεις που διατυπώνονται από την Arch Windows Ξανθόπουλος στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και στα περιεχόμενα δεν θα μπορούν να εξομοιωθούν ούτε να αποτελέσουν απόδειξη άσκησης διαφημιστικής, προωθητικής ή εμπορικής ενέργειας στο έδαφος της χώρας στην οποία αποστέλλονται οι απαντήσεις.

Άρθρο 9 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να δηλώνετε την ταυτότητά σας και χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν.  Ωστόσο, η Arch Windows Ξανθόπουλος μπορεί μερικές φορές να σας ζητήσει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, προκειμένου να απαντήσει σε ένα αίτημά σας, για να σας παράσχει κάποια υπηρεσία, να διεκπεραιώσουμε μία παραγγελία ή για σκοπούς marketing.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ενδιάμεσο της ιστοσελίδας μας προορίζονται για την Arch Windows Ξανθόπουλος καθώς και τους επιλεγμένους συνεργάτες της και/ή τους παρόχους στους οποίους αυτή προσφεύγει.  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Arch Windows Ξανθόπουλος συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στο διαδικτυακό μας τόπο (σελίδες που επισκεφτήκατε, ημέρα και ώρα επίσκεψης…).  Η Arch Windows Ξανθόπουλος μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά προκειμένου να αναλύσει τις τάσεις και να διενεργεί στατιστικές και μετρήσεις τηλεθέασης του διαδικτυακού τόπου.  Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση cookies.  Εάν ωστόσο, επιλέξετε να απορρίψετε τη χρήση cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε μερικά τμήματα του διαδικτυακού μας τόπου.

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μας παρέχετε, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής.  Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε χωρίς έξοδα στη συλλογή και διαχείριση των δεδομένων σας από τη Arch Windows Ξανθόπουλος.  Επιπλέον, έχετε δικαίωμα άρνησης στη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της έρευνας, ιδίως εμπορικών.  Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, απλά αποστείλετε email στη διεύθυνση: info@arch-windows.com

Ο διαδικτυακός μας τόπος μπορεί να περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλους διαδικτυακούς τόπους.  Σας ενημερώνουμε ότι η Arch Windows Ξανθόπουλος δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους.  Σας ενημερώνουμε ότι, όταν εγκαταλείπετε το διαδικτυακό μας τόπο, είναι πιθανόν να εφαρμόζονται άλλες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Arch Windows Ξανθόπουλος και για τις οποίες δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις πρακτικές της Arch Windows Ξανθόπουλος για τα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 10 –  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η Arch Windows Ξανθόπουλος δεν προβαίνει σε καμία δήλωση εκπροσώπησης ή εγγύησης καμίας φύσης, είτε ρητής, είτε σιωπηρής, ως προς τη λειτουργία του ιστότοπου αυτού ή ως προς τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν και που προσφέρονται σε βάση “ως έχει”.  Η πρόθεση της Arch Windows Ξανθόπουλος είναι να παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο αυτό.  Ωστόσο, ο ιστότοπος αυτός σας παρέχεται “ως έχει” και “ως είναι διαθέσιμος” και η οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου έγκειται στη δική σας ευθύνη.  Η Arch Windows Ξανθόπουλος δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση προσβολής του υλικού πληροφορικής σας προερχόμενη από μετάδοση ιού ή άλλο ηλεκτρονικό πρόβλημα.  Είναι δικό σας θέμα να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.

Σε καμία περίπτωση η Arch Windows Ξανθόπουλος, οι υπάλληλοί της, οι προμηθευτές της ή συνεργάτες που αναφέρονται στο διαδικτυακό αυτό τόπο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι υπό την έννοια της αγωγής για ενδοσυμβατική ή αδικοπρακτική ευθύνη, ή για κάθε άλλη πράξη, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση, κύρια ή παρεπόμενη, ή οποιουδήποτε είδους ή για οποιαδήποτε βλάβη, ιδίως οικονομικής ή εμπορικής φύσεως που θα προέκυπτε από τη χρήση του διαδικτυακού της τόπου ή από οποιαδήποτε πληροφορία θα είχε αποκτηθεί στο διαδικτυακό της τόπο.  Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι γενικής φύσεως. 

Επίσης, η Arch Windows Ξανθόπουλος δεν ισχυρίζεται ότι τα υλικά ή και τα προϊόντα που εμφανίζονται στον ιστότοπο αυτό είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι επισκέπτες αυτού του ιστότοπου που διαμένουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκέπτονται τον ιστότοπο αυτόν με δική τους ευθύνη και θα ευθύνονται αποκλειστικά ως προς τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας τους.

Η Arch Windows Ξανθόπουλος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διορθώνει, να διακόπτει και/ή να διαγράφει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση

Στο πλήρες μέτρο που τούτο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, Η Arch Windows Ξανθόπουλος αποποιείται όλων των εγγήσεων, είτε ρητών, είτε σιωπηρών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητος για έναν συγκεκριμένο σκοπό, του τίτλου, της μη-παραβίασης και της εμπορευσιμότητος.  Η Arch windows Ξανθόπουλος δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές οποιασδήποτε φύσεως που τυχόν θα προκύψουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των άμεσων, έμμεσων, παραπλεύρων, ποινικών και συνακολούθων ζημιών ή για οποιεσδήποτε ζημιές απώλειας χρήσης, δεδομένων ή κερδών που τυχόν θα προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο απο τη χρήση ή τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου.

Άρθρο 11 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η Arch Windows Ξανθόπουλος δικαιούται, κατά την ελεύθερη κρίση της, να αρνηθεί την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στον ιστότοπο αυτό ή σε μέρος του ιστότοπου αυτού χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 12 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Arch Windows Ξανθόπουλος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε στιγμή τον ιστότοπο, τη δήλωση περί αποποίησης ευθυνών, τους όρους και τις προϋποθέσεις στο παρόν.  Οι τροποποιήσεις των όρων αυτών θα αναρτούνται στον ιστότοπο αυτόν και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

Άρθρο 13 – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε και ελέγχεται από την Arch Windows Ξανθόπουλος που έχει έδρα στην Ελλάδα.  Ως αποτέλεσμα, η χρήση αυτού του ιστότοπου, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Arch Windows Ξανθόπουλος, οι Όροι Χρήσης και όλες οι δηλώσεις περί αποποίησης ευθυνών, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα αυτή θα υπόκεινται στους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας χωρίς να αντιβαίνουν προς τους κανόνες περί νόμων.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει σχετικά με το παρόν νομικό υπόμνημα, θα φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων της Κομοτηνής και θα αναλύεται και διευθετείται συμφώνα με τη Ελληνική νομοθεσία ανεξαρτήτως των κανόνων περί συγκρούσεως νομοθεσιών.  Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου σημαίνει τη ρητή συμφωνία σας για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας.  Στην περίπτωση όπου κάποια από τις διατάξεις του παρόντος νομικού υπομνήματος ήθελε κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, θα θεωρείται ως μη αποτελούσα τμήμα του παρόντος νομικού υπομνήματος και δεν θίγει την εγκυρότητα ούτε την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.

Εκδότης του ιστοτόπου:

Arch Windows Ξανθόπουλος

6ο χλμ. Κομοτηνής – Παραδημής

69100, Κομοτηνή

Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30) 25310 89400

Ημερομηνία Ισχύος: 31η Δεκεμβρίου, 2018